İkamet Tezkeresi

İkamet Tezkeresiİkamet tezkeresi, yabancı vatandaşa serbest giriş ve çıkışı hakkıyla birlikte Rusya Federasyonu’nda devamlı oturma hakkını teyit etmek için verilen bir belgedir.

ikamet tezkeresi ilk defa alınması sırasında yabancı vatandaşın, geçici oturma izninin geçerlilik süresinin bitimine kadar en az 6 ay kala Federal Göç Servisi’nin bölgesel müdürlüğüne ikamet tezkeresinin alınması için dilekçeyi sunması gerekmektedir.

Belgeleri sunma süresi çok önemlidir, çünkü bunun kaçırılması belgelerin kabul edilmemesine yol açmaktadır. Bu durumda Geçici Oturma İzninin geçerlilik süresinin bitiminden sonra yabancı vatandaş Rusya Federasyonu’nu terk etmek zorunda olacak.

Yabancı vatandaşın ikamet tezkeresi, Rusya Federasyonu sınırları içinde bulunan bu vatandaşın kimliğini onaylayan ana belge olmaktadır.

‘Rusya Federasyonu’nda daimi ikamet eden’ statüsü, yabancı vatandaşa Rusya Federasyonu sınırları içinde çalışma iznini düzenlemeden çalışmaya ve oturma yerinde devamlı kaydı düzenlemeye izin vermektedir.

İkamet tezkeresi beş yıl süreye verilmektedir ve sonradan sınırsız sayıda uzatılabilir. İkamet tezkeresinin uzatılması hakkında dilekçe onun geçerlilik süresinin bitimine kadar yarım yıl kala sunulmaktadır.

 

İkamet tezkeresinin alınması için Federal Göç Servisi’nin bölgesel müdürlüğüne sunulan belgelerin genel listesi şudur:

– kişinin kimliğini ve vatandaşlığını teyit eden belgeler;

– siyah beyaz veya renkli 35 x 45 mm boyutunda kişisel fotoğraflar (4 adet); dilekçede gösterilen reşit olmıyan çocukların fotoğrafları (her çocuğun 2 adet) ;

– yasal düzene göre düzenlenmiş geçici oturma izni;

– başvuranın, oturma iznini alma tarihinden itibaren bir yıl süre içinde Rusya Federasyonu’nda geçim minimumunu ona ve onun ailesinin üyelerine sağlayan paraların varlığını teyit eden belge (gerçek kişinin geliri hakkında ilmühaber, vergi makamının notu ile gelir beyannamesi, iş yerinden ilmühaber, çalışma defteri, emeklilik belgesi, ödeneklerin alınması hakkında sosyal koruma makamının ilmühaberi, nafakaların alınması hakkında onay, hesap numarasının gösterilmesi ile birlikte banka kuruluşunda mevduatın varlığı, mirasa hakkı hakkında belge, başvurana bakmakla yükümlü kişinin gelirleri hakkında ilmühaber, kanunlarla yasaklanmayan faaliyetten gelirleri almayı veya iş yapamamazlığı teyit eden diğer belge);

– çocuğun doğum belgesi ve 18 yaşın altındaki çocuğun kimliğini belgeleyen evrak;

– 14 ila 18 yaşındaki çocuğun Rusya Federasyonu’nda yaşamaya rızası (belgedeki çocuğun imzası noter tarafından tasdik edilmelidir);

– başvuranın, Rusya mevzuatında öngörülen sebepler gereğince oturma yerinin  mevcudiyetini teyit eden belge (eğer yabancı vatandaş Rusya Federasyonu’nda giriş gününden itibaren 3 yıldan daha kısa süre içinde bulunuyorsa oturma yerinin varlığını teyit eden belgeler mevzuat uyarınca sunulmayabilirler);

– başvuranın (onun ailesinin üyelerinin) HIV enfeksiyonunun yokluğunu teyit eden sertifika;

– beyan edenin (onun ailesinin üyelerinin) uyuşturucuye bağımlılık hastalığının ve çevredeki insalar için tehlike oluşturan herhangi bulaşıcı hastalıkların olmadığını teyit eden belge;

– devlet resminin ödenmesini  teyit eden makbuz.

Yukarıda gösterilen liste genel olmaktadır. Başvuranın durumuna bağlı olarak ek belgelerin sunulması gerekebilir (örneğin, evlenme cüzdanı, orta öğrenim belgesi, diplomalar vb.).