Geçici oturma izni

Geçici oturma izniRusya Federasyonu Geçici Oturma İzni, yabancı vatandaşın veya vatandaşlığı olmıyan kişinin Rusya’da geçici oturma hakkının teyididir.

O, yabancı vatandaşın veya vatandaşlığı olmıyan kişinin kimliğini teyit eden belgede bir not şeklinde veya kimliğini teyit eden belge yoksa vatandaşlığı olmıyan kişiye verilen saptanan formdaki belge şeklinde düzenlenmektedir.

Rusya Federasyonu sınırları içinde yasal olarak bulunan herhangi bir yabancı vatandaş, geçici oturma iznini almaya hakkı vardır. Bu izin ilave olarak çalışma iznini düzenlemeden iş faaliyetini gerçekleştirmeye izin vermektedir.

Geçici oturma izninin geçerlilik süresi 3 yılı olmaktadır. Aynı süreye oturma yerinde kayıt ta düzenlenmektedir, bundan dolayı Rusya sınırını her geçişten sonra göç kaydına konulma ihtiyacı ortadan kaldırılmaktadır. Geçici Oturma İzninin alınmasından 6 ay sonra yabancı vatandaş, devamlı oturma iznini almak için belgeleri sunma hakkını elde etmektedir (ikamet tezkeresini almakla birlikte).

Geçici oturma izni uzatılmamaktadır.

Geçici oturma izninin sona ermesi durumunda yabancı vatandaş ikamet tezkeresini düzenlenmemişse Rusya Federasyonu sınırlarını terketmek zorundadır.

Geçici Oturma İzni hem her yıl Rusya Federasyonu Hükümeti Kararı ile onaylanan kota dahilinde hem de kotaya bakılmaksızın da verilebilmektedir.

Geçici Oturma İzninin verilmesi üzerinde dilekçe, iddia edilen geçici ikamet yerindeki Federal Göç Servisi’nin bölgesel müdürlüğüne yabancı vatandaş tarafıından şahsen kağıt ortamında sunulmaktadır.

Geçici Oturma İzni dilekçesi, devlet ve belediye hizmetlerinin Internet portalı üzerinden elektronik ortamda da sunulabilir.

Geçici Oturma İzninin alınması için Federal Göç Servisi’nin bölgesel müdürlüğüne sunulan belgelerin genel listesi şudur:

– dilekçe (2 nüsha);

– dilekçenin her bir nüshasında birer tane olmak üzere siyah beyaz veya renkli 35 x 45 mm boyutunda kişisel fotoğraflar (2 adet);

– kişinin kimliğini teyit eden belge;

– devamlı oturma devletinnin yetkili makamı tarafından verilen ve başvuranın adli sicil kaydının olmadığını teyit eden belge;

– yabancı ülkenin yetkili makamı tarafından verilen ikamet tezkeresi veya yabancı vatandaşın vatandaşlık aidiyeti dışındaki ülkede oturmasını teyit eden diğer belge;

– yabancı vatandaşın, başkaları için tehlike oluşturabilir uyuşturucuye bağımlılık hastalığı ve bulaşıcı hastalıklarının yokluğunu teyit eden belge ve insan bağışıklık eksikliği virüsünün (HIV enfeksiyonu) sebep olduğu hastalığın yokluğu hakkında belge;

– yabancı vatandaşın, Rus dili, Rusya tarihi ve mevzuatının temellerini bildiğini teyit eden belge.

Yukarıda sunulan liste genel olmaktadır. Başvuranın somut durumuna bağlı olarak ek belgelerin (örneğin, evlilik cüzdanı, orta öğrenim belgesi, diplomalar vb.) sunulması gerekebilir.