Vizeye dayanarak Rusya Federasyonu’na gelen vatandaşların çalışma izinleri

çalışma izni

Vize alımını gerektiren düzene göre Rusya Federasyonu’na gelen yabancı vatandaşları işe almayı planlayan işveren (Rus tüzel kişi), ilk önce yabancı vatandaşların çekilmesi ve kullanılması izninin verilmesi hakkında Nüfus Emek ve İstihdamı bölgesel müdürlüğüne talebi yönlendirmelidir.

Talebin İstihdam Merkezi tarafından onaylanmasından sonra işveren, geçerlilik süresi bir yıldan daha fazla olamıyacak ‘Yabancı Vatandaşların İşe Çekilmesi ve Kullanılması İzni’nin düzenlenmesi için gereken belgeleri Federası Göç Servisi’ne sunmaktadır.

‘Yabancı Vatandaşların İşe Çekilmesi ve Kullanılması İzni’nin düzenlenmesi için gerekli belgelerin listesi:

– ‘Yabancı Vatandaşların İşe Çekilmesi ve Kullanılması İzni’nin verilmesi hakkındaki dilekçe (2 nüsha);

– devlet resminin ödenmesi hakkında belgenin orjinali (ödeme tutarı herbir çekilen yabancı vatandaş için 10000 Ruble, ödeme açıklanması ‘Yabancı personelin çekilmesi ve kullanılması izninin düzenlenmesi için devlet resmi’ olmaktadır);

– iş sözleşmesi taslağı veya yabancı elemanın çekilmesine yönelik niyeti ve calışma koşulları ile ilgili ön anlaşmanın yabancı vatandaş veya yabancı ortak ile varılmasını doğrulayan diğer belgeler (yabancı elemanın görevi şirketin genel müdürü olacaksa onun atanması veya seçilmesi hakkında kurucuların kararının kopyasını sunmak gerekmektedir);

– Rusya Federal Göç Servisi bölgesel Müdürlüğü’nde çıkarları temsil etme yetkisi olan kişiye şirketin vekaletnamesi (genel müdürün imzası ve şirketin mührü ile tasdikli);

– Nüfus Emek ve İstihdam Müdürlüğün’ne sunulmuş olan yabancı personelin çekilmesi ve kullanımı ile ilgili sorgulama (2 nüsha);

–  işveren şirketin, Tüzel Kişilerin Birleştirilmiş Devlet Sicili’nde kayıt edilmesi  belgesi (fotokopi);

– işveren şirketin yerli vergi dairesinde kayda konulması belgesi (fotokopi).

‘Yabancı Vatandaşların İşe Çekilmesi ve Kullanılması İzni’nin alınmasından sonra yapılması gereken eylem, geçerlilik süresinin tüzel kişiye verilen ‘İznin’ geçerlilik süresini aşmayacağı yabancı çalışan personelin çalışma iznini düzenlemek için belgelerin sunulması olmaktadır.

Çalışma izinlerinin alınması için Rusya Federasyonu Federal Göç Servisi’ne sunulacak belgeler şunlardır:

– her çalıştırılan yabancı vatandaş  için çalışma izninin verilmesi hakkında dilekçe;

– 30 x 40 mm boyutunda yabancı vatandaşın renkli fotoğrafı;

– yabancı elemanın kimliğini doğrulayan belgenin fotokopisi;

– yabancı elemanın mesleki eğitimi ve onun yabancı ülkede aldığı mesleki yetkinleşme belgenin fotokopisi veya böyle belgenin mesleki eğitim Rus diplomasına (belgeye) denkliği hakkında ilmühaber;

– yabancı elemanın, başkaları için tehlike oluşturabilir uyuşturucuye bağımlılık hastalığı ve bulaşıcı hastalıklarının yokluğunu teyit eden belge ve insan bağışıklık eksikliği virüsünün (HIV enfeksiyonu) sebep olduğu hastalığın yokluğunu teyit eden belge;

– gönüllü sağlık sigortası (‘DMS’) poliçesi veya ücretli hizmetlerin verılmesi hakkında sağlık şirketi ile sözleşme;

– her çekilen yabancı eleman başına 3500 Ruble tutarında çalışma izninin verilmesi için devlet resminin ödenmesine ait makbuz.

 

Kişisel çalışma izninin düzenlenmesine belgelerin tesliminden sonra şirket, yabancı vatandaşın Rusya Federasyonu’na girişi için çalışma vizesi davetiyesinin düzenlenmesine belgeleri sunmaktadır. Bu davetiyeye göre yabancı vatandaş, çalışma vizesini düzenleyip Rusya’ya giriş yapmaktadır. Yabancı elemanın Rusya Federasyonu’na gelişinden sonra işveren tek girişli 3 aylık çalışma vizesinin, çalışma izninin bütün süresini kapsayan çok girişli çalışma vizesine dönüştürülmesi için belgeleri Federal Göç Servisi Müdürlüğü’ne sunmaktadır (aynı zamanda vizenin bütün geçerlilik süresi için göç kaydına konulması yapılmaktadır).

Yabancı vatandaş ile iş sözleşmesinin aktedilmesinden sonra işveren, 3 iş günü içinde yabancı vatandaşın işe alınması hakkında Federal Göç Servisi’ni bilgilendirmek zorundadır. (Aynı süre içinde de yabancı vatandaş ile iş sözleşmesinin feshi Federal Göç Servisi’ne bildirilmelidir.) Hem de işverenin yabancı eleman ile imzaladığı iş sözleşmesi veya herhangi diğer belgelerin yürürlük süreleri, çalışma izninin geçerlilik süresinden daha fazla olmamalıdır (demek ki bir yıldan daha fazla olamaz).