Tüzel kişilerin kaydı ve tasfiyesi

Tüzel kişilerin kaydı ve tasfiyesiLimited Şirketinin (Ltd.Şti.) veya Anonim Şirketinin (A.Ş.) devlet kaydı hakkındaki dilekçenin hazırlanması için gerekli belgeler listesi aşağıdadır.

Rusya’da kayıtlı Tüzel kişiler olan kurucular aşağıdaki belgeleri sunacak:

– tüzel kişinin devlet kaydı belgesi;

– şirketin vergi makamında kayda konulması belgesi;

– şirket yöneticisinin atanması (veya seçilmesi) hakkında tutanak (karar);

– şirketin tüzüğü;

– şirketin kuruluş sözleşmesi (varsa);

– Tüzel Kişilerin Birleşik Devlet Sicilinden alıntı (‘EGRUL’ sicilnamesi).

Rusya Federasyonu vatandaşları ve gerçek kişiler olan kurucular aşağıdaki belgeleri sunacak:

– pasaport bilgileri;

– gerçek kişinin Vergi Mükellefiyeti Kimlik Numarası (varsa).

Rusya Federasyonu vatandaşları olan atanacak (seçilecek) yönetici (ve varsa baş muhasebeci) aşağıdaki belgeleri sunacak:

– pasaport verileri;

– gerçek kişinin Vergi Mükellefiyeti Kimlik Numarası (varsa).

Yabancı vatandaş olan atanacak (seçilecek)  yönetici aşağıdaki belgeleri sunacak:

– noter tasdikli Rusça’ya tercümesi ile birlikte pasaport fotokopisi.

Diğer ülkeler uyruklu tüzel kişiler olan kurucular aşağıdaki belgeleri sunacak:

– tüzel kişinin aslı olan ülkenin mevzuatına göre tüzel kişinin yasal statüsünü teyit eden Rusya Federasyonu Büyükelçiliği’nde (konsolosluğu’nda) yasallaştırılan belgeler;

– tüzel kişinin devlet kaydını teyit eden belgeler;

– tüzel kişinin kuruluş belgeleri;

– tüzel kişinin banka hesabının açılması hakkında ilmühaber;

– şirket yöneticisinin seçilmesi veya atanmasını teyit eden belge;

– yabancı şirketin adına belgeleri imzalamaya yetkisi olan temsilciye verilmiş vekaletname;

– tüzel kişinin vergi kaydına konulması hakkında belge.

Tüzel kişinin tasfiyesi hakkındaki dilekçenin hazırlanması için gerekli belgelerin listesi, kabul edilecek tasfiye şemasına bağlı olup her durum için ayrı ayrı hazırlanmaktadır.