Rusya Federasyonu’da yabancı vatandaş veya vatandaşlığı olmıyan kişinin yasa dışı olarak iş faaliyetine çekilmesi için cezalar

İdari Suçlar Federal Kanun’un 18-15. maddesine göre yabancı vatandaş veya vatandaşlığı olmıyan kişiyi federal mevzuatı gereğince iznin gerektiği durumlarında çalışma izni olmadan iş faaliyetine çekme için aşağıdaki tutarlarında idari para cezası uygulanmaktadır:

1) çalışanlara  2000’den 5000 Ruble’ye kadar;

2) görevli kişilere  20000’den 50000 Ruble’ye kadar;

3) tüzel kişilere 250000’den 800000 Ruble’ye kadar veya doksan güne kadar faaliyetin idari durdurulması.

Federal mevzuatı gereğince ‘Yabancı Vatandaşların İşe Çekilmesi ve Kullanılması İzni’nin alınmasının gerektiği durumlarında söz konusu izin olmadan yabancı vatandaş veya vatandaşlığı olmıyan kişileri iş faaliyetine çekme için aşağıdaki tutarlarında idari para cezası uygulanmaktadır:

1) çalışanlara  2000’den 5000 Ruble’ye kadar;

2) görevli kişilere  20000’den 50000 Ruble’ye kadar;

3) tüzel kişilere 250000’den 800000 Ruble’ye kadar veya doksan güne kadar faaliyetin idari durdurulması.

Rusya Federasyonu’nda yabancı vatandaş veya vatandaşlığı olmıyan kişiyi iş faaliyetine çekme, herhangi bir biçimde işleri yapma veya hizmetleri sağlamaya çekmek veya onu her türlü şekilde çalıştırmak sayılmaktadır.

Ayrıca İdari Suçlar Federal Kanun’un 18-15. maddesinin 3 paragrafı uyarınca göç alanında kontrol ve denetim yetkileri üstlenen icra iktidarının bölgesel kurumları, yerel nüfus istihdamı konularına bakan icra iktidarının kurumlarına gönderilmesi gereken tebliğin gönderilmemesi için aşağıdaki tutarlarında idari para cezası uygulanmaktadır:

1) çalışanlara  2000’den 5000 Ruble’ye kadar;

2) görevli kişilere  35000’den 50000 Ruble’ye kadar;

3) tüzel kişilere 400000’den 800000 Ruble’ye kadar veya doksan güne kadar faaliyetin idari durdurulması.

İki ve daha fazla yabancı vatandaşlar ve (veya) vatandaşlığı olmıyan kişilerin iş faaliyetine yasa dışı olarak çekilmesi durumunda bu maddelerde tarif edilen idari sorumluluk, yabancı vatandaşları ve vatandaşlığı olmıyan kişileri iş faaliyetine çekme kurallarının ihlalinde her yabancı vatandaş veya vatandaşlığı  olmıyan kişi için ayrı olarak uygulanmaktadır.

İdari Suçlar Federal Kanun’un 18-17. maddesinin 1 paragrafı uyarınca işveren veya işlerin (hizmetlerin) müşterisinin, yabancı vatandaş ve vatandaşlığı olmıyan kişilere ait federal mevzuata göre saptanan belirli iş faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sınırlanması ile ilgili hükümlerine takip etmemesi, idari para cezası ile cezalandırılmaktadır:

1) çalışanlara  2000’den 4000 Ruble’ye kadar;

2) görevli kişilere  45000’den 50000 Ruble’ye kadar;

3) tüzel kişilere 800000’den 1000000 Ruble’ye kadar veya doksan güne kadar faaliyetin idari durdurulması.