Yabancı vatandaşların çalışma izni ve patentleri

Yabancı vatandaşların çalışma izni ve patentleriRusya Federasyonu sınırları içinde çalışmak isteyen herhangi bir yabancı vatandaş veya vatandaşlığı olmıyan kişi, çalışma izni veya patenti almak zorundadır.

Bu hüküm, Avrasya Ekonomik Birliği Kurulması Sözleşmesi uyarınca çalışma izni olmadan Rusya’da çalışabilecek Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan  vatandaşları için geçerli değildir. Bununla birlikte işverenin, yabancı vatandaş ile iş sözleşmesinin akdedilmesi hakkındaki tebliği Federal Göç Servisi Müdürlüğü’ne yönlendirme yükümlüğü korunmaktadır.

Ayrıca, çalışma iznini almadan Rusya’da geçici oturma iznini veya daimi ikamet iznini (ikamet tezkeresi) alan yabancı vatandaşlar çalışabilirler.
Rusya Federasyonu sınırları içinde yabancı vatandaş ve vatandaşlığı olmıyan kişileri işe alma ile ilgili konuları, 25.07.2002 tarihli 115-FZ sayılı Yabancı Vatandaşların Rusya Federasyonu’nda Hukuki Durumu Hakkında  Federal Kanunun hükümleri ile düzenlenmektedirler.

Devlet makamlarından gereken izinleri almadan yabancı vatandaş ve vatandaşlığı olmıyan kişilerin Rusya Federasyonu sınırları içinde işe alınması için Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu uyarınca tüzel ve gerçek kişilere para cezaları konulmaktadırlar.

‘Vizesiz’ rejiminin uygulandığı ülkelerin vatandaşlarının çalışma patentleri.

‘Vizeli’ rejiminin uygulandığı ülkelerin vatandaşlarının çalışma izinleri.