Rusya Federasyonu sınırları içinde yabancı vatandaşların tescili

RF'da yabancı vatandaşların tescili boşuOturma yerinde tescil, yabancı vatandaşın gerçek bulunma yeri hakkındaki bilgiyi veren kayıt türüdür. Bu bilgi özellikle kamu hizmetlerinin hesaplanmasında, ceza makbuzlarını göndermek için ve diğer durumlarda gerekli olmaktadır. Üstelik yabancı vatandaş ancak oturma yerinde kaydedilebilir. Özel kişi ise, sadece tescilin olduğu veya evsahibinin olduğu oturma yerine yabancı vatandaşı kaydettirebilir. Tescil, geçici oturma iznini veya Rusya Federasyonu’nda devamlı oturmaya (ikamet tezkeresi) izin alan yabancı vatandaşlar için zorunlu olmaktadır.