Rusya Federasyonu’nda yabancı vatandaşların göç kaydı

RF'da yabancı vatandaşların tescili boşuRusya Federasyonu sınırları içinde 7 günden daha fazla sürede kalmayı planlayan yabancı vatandaş, gerçek kalma yerinde göç kaydına alınmak zorundadır. Bunun için yabancı vatandaşın gelişi hakkında tebliğ doldurup Federal Göç Servisi bölgesel bölümüne sunmak veya posta şubesi aracılığı ile taahhütlü mektupla göndermek gereklidir. Tebliğ, yabancı vatandaşı kabul eden tüzel veya gerçek kişi tarafından doldurulmaktadır. Göç kaydı işlemini tüzel kişi gerçekleştiriyorsa yabancı vatandaşın gerçek ikamet yeri şeklinde bu tüzel kişinin adresi gösterilebilir. Tebliğin gönderilmesinden sonra gönderenin elinde tebliği kabul eden kurumun (Federal Göç Servisi veya Rusya Posta Şubesi) kaşesi olan yırtılmış parçası kalmaktadır. Tebliğinin yırtılmış parçası mevcudiyeti, yabancı vatandaşın göç kaydına konulduğunun teyidi olmaktadır.

 

Yabancı vatandaşın göç kaydına (tescilinine) konulması için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir.

  1. a) vizesiz rejimi olan ülkelerden gelen yabancı vatandaşların sunacakları belgeler şunlardır:

– pasaport (kişisel bilgileri ve pasaportun geçerlilik süresi bulunan sayfaların fotokopileri);

– göç kartı (fotokopisi)

  1. b) vizeli rejimi olan ülkelerden gelen yabancı vatandaşların sunacakları belgeler şunlardır:

– pasaport (kişisel bilgileri, pasaportun geçerlilik süresi ve vizesi bulunan sayfaların fotokopileri);

– göç kartı (fotokopisi).

 

Göç kaydı gereksinimleri ağırlıklı olarak göçmen işçileri için geçerlidir. Çünkü kayıttan farklı olarak göç kayda konulmada konaklama yeri adresi şeklinde oturma mekanlarını (ev, daire, otel) göstermek zorunlu değildir, hatta göçmenin çalışma yeri olan ama oturulmaya elverişsiz mekanın gösterilmesine izin verilmektedir (bunlar, insanların kaydının yasaklandığı şantiye geçici kabinler bile olabilir).

«Yabancı vatandaşların kalma yerinde kayda konulması ve onları kayıttan çıkarılması düzeni» ile burada tanışmak mümkündür («YABANCI VATANDAŞLARIN KALMA YERİNDE KAYDA KONULMASI VE ONLARIN KAYITTAN ÇIKARILMASI DÜZENİ» sayfasına link)

Göç kaydı hükümlerinin ihlali için ceza (örneğin, göç kaydına gecikmeli konulma), 2000 Ruble’den 5000 Ruble’e kadar tutarında olmaktadır. Ayrıca eğer yabancı vatandaş, Rusya Federasyonu sınırları içinde bulunma zamanı içinde 2’den fazla idari suçu (göç kaydına gecikmeli konulma, trafik cezaları ve diğer suçlar) işlemişse bu vatandaş Rusya Federasyonu’na 2’den 5 yıla kadarki süreye girişi yasaklanan kişiler listesine alınabilir.