Göç kaydına koyma, kayıt

Göç kaydına koyma18/07/2006 tarihli 109-FZ sayılı RUSYA FEDERASYONU’NDA YABANCI VATANDAŞLARIN VE VATANDAŞLIĞI OLMIYAN KİŞİLERİN GÖÇ KAYDI HAKKINDA Federal Kanunu’na göre Rusya Federasyonu’na geçici olarak gelen yabancı vatandaşlar tescile tabidirler, Rusya Federasyonu’nda devamlı ve geçici olarak oturan yabancı vatandaşlar oturma yerlerinde tescile ve kalma yerinde göç kaydına tabidirler.

Yabancı vatandaşların kayda konulma ve onların kayıttan çıkarılması düzeni