ARKON CONSULTİNG’in web sitesine hoş geldiniz

Hergangi ticari işletme kendi faaliyeti sırasında ticari faaliyet ile direkt ilgili olmıyan çok sayıdaki formaliteleri gerçekleştirme  gerekliliği ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu, hem örgütsel değişikliklerin yasal düzenlenmesi hem de yabancı uyruklu vatandaşların işe alınması olabilir.

Genelilkle bu tür sorunların çözümüne çok güç ve zaman harcanmaktadır.  Ama gayret ve vakit, sorunların çözümünü profesyonel uzmanlara teslim ederek daha verimli bir şekilde kullanılabilmektedir. Elbette, herkes kendi çıkar ve yeteneklerine göre şu iki alternatiften birini seçer: yasama kararları ve idari düzenlemelerin ‘kapuzunda’ kendi başına yol aramak veya profesyonellere güvenmek. ‘Bozuk musluğu kendim mi tamir edeyim, tesisatçıyı çağırayım? Kendim kendimi ilaçla tedavi edeyim veya bir doktora başvurayım? Makamlara kendim mi gideyim veya yerime bir kimse gitsin ben ise işlerime bakayım?’ Her kişi, genellikle buna benzer alternatif seçimleri yapmak zorundadır.

Seçiminiz ne olursa olsun biz içtenlikle size bol şanlar ve başarılar dileriz.